ЖЕР ҚҰНАРЫ ҚЫРКҮЙЕК 2020 ХАБАРЛАМА

Коронавирусбіздіңөмірімізге цунами сияқтыкелді. Бастапқыдаолбіртүрліқызығушылық, кейдекөмескітуғызатыноғашқұбылысретіндекөрінді. Кейіноләлемніңкөптегенелдерінжаулады, біржердежеңілөтсе, басқажағындаалапаткүшімен,   жантүршігерлікзардаптарыменкелді…

Пікір үстеу